Robotik süreç otomasyonu ya da kısaca RPA, Yapay zekâ, iş akışı otomasyonu ile screen scraping adı verilen alt yapıları bünyesinde bulunduran otomasyon biçimindeki bu robotlar, yenilenebilen ve kesin sonuç istenen görevleri makine öğretici ile yapabilme imkânı sunan oluşumlardır. Temelinde bir yazılım olan bu otomasyon, bir BOT özelliği taşır.

Robotik Süreç Otomasyonu ile önceden tanımlanmış olan birçok görev robotlar sayesinde gerçekleştirilebildiği gibi örnek olarak; elektronik posta kontrolü, yetkilendirilen görevler ve API ile bağlantı sağlanarak hesaplamalar ve ileriki durumlarda ise fatura tutarı doğrulaması ile fatura kesimi gerçekleştirilebilir.

Dijital değişimin önemli bir parçası halini almış olan RPA’nın etkili sonuçlar ortaya koyabilmesi için öncelikle sürecin iyi bir şekilde analizinin gerçekleştirilmesi, sürecin doğru projelendirilmesi ve planlanması önemlidir. Buna örnek verecek olursak, bankanın yasal talep aşamasında ayrıntılı bir şekilde oluşturulmuş 15 adet görev için yaklaşık olarak 90 robot, 1 senede yaklaşık olarak 2 milyon talebi değerlendirerek 230 ve daha fazla çalışanın tamamlayabileceği iş yükünü sonuca kavuşturmuştur.

Robotik süreç otomasyonunda iş süreci

Yazılım kodu bilmeksizin hazır paket programlar sayesinde süreç robotlaştırılabilmektedir. Yani robota süreci ve iş akşını öğretmek adına yapmanız gereken kullanmış olduğunuz paket yazılım programı ile ekran videosunun kayıt almasını sağlayarak yapılmasını istediğiniz işlemleri ve iş sürecini gösteriyorsunuz. Ardından robot yazılımın sizin izlemiş olduğunuz sırayı hatasız olacak bir başarı oranı ile gözle takibin mümkün olamayacağı bir hız aralığında tamamlamasını sağlayabiliyorsunuz.

Robotik süreç otomasyonunda hızlı geri dönüş

Belli bir maliyeti bulunan bu yatırımın kullanıcısına geri dönüş hızı ise çok yüksek. Yatırım maliyetinde senelik sabit lisans bedelleri ile ilerlendiği zaman robot sayısı ile doğru orantılı bir maliyet ortaya çıkıyor. Yine doğrudan hesaplanabilen kazanç ile kullanılan robot sayısına göre ne kadar maliyete ne adar getiri getirdiği de açıkça ortaya konabiliyor.

Çalışan maliyet kazancı ile elde edilen tasarruf ile birim çalışan maliyeti ile elde edilen sonuç yatırımın ne denli karlı olduğunun bir göstergesi.

Bu açıdan bakıldığı zaman birçok sektör robotik süreç otomasyonunu doğru bir şekilde işine kanalize ettiği takdirde etkili sonuçlar alacağı açık bir şekilde görülmektedir.

Teknolojinin ilerleyişi, sektörlerin gelişen teknolojiyi bünyelerine uyumlamaya çalıştığı göz önüne alındığı zaman özellikle yapay zekâ, bilişsel işlem teknolojinin ilerleme şekli ile RPA’nın ileriki dönemde çok daha hızlı bir biçimde ilerleme kaydedeceğinin bir göstergesi durumunda. Şirketlerin robotik süreç ile verim arttırması, çalışan yükünü azaltması, farklı bakış açılarına ve farklı dallara yönelebilmesi ve gelecek ile paralel seyredebilmek adına mutlaka dijital çözümler düşünülmelidir.

Yakın zamanda özellikle iş ilanlarında robot çalışanların iş süreçlerine dâhil edilmesi hatta iş ilanlarının bu kriterleri içereceği de çok sayıda sektör için beklenen yenilikler içerisinde yer almaktadır.

Robotik Süreç Otomasyonu Nedir? / RPA Nedir? yazısı ilk önce Message34.com Email Marketing Sistemi üzerinde ortaya çıktı.