Email Marketing ve Sosyal Medya Mantık Evliliği

Email marketing (eposta pazarlama) adından anlaşılacağı üzere email üzerinden yapılacak her türlü bilgilendirme ve tanıtım alanlarını kapsayan bir yapıya sahiptir. Gönderildiği ilk dakikadan itibaren iletişimin en önemli kanallarından biri olan email günümüzde bireysel iletişimin yanısıra kurumsal reklamcılıkta da önemli bir paya sahip olmuştur. Günün en az 2 saatini email başında geçirdiğimizi varsayarsak eğer, bu payın ne denli büyük olduğu da ortaya çıkmış olur.

Günümüz yükselen iletişim kanalları olan sosyal medya alanları bazıları için email marketingi geri plana itmiş gibi gözükse de durum aslında bunun tam tersidir. Sosyal medya kanallarından mailinize düşen bilgilendirmelerin sıklığından bunu gözlemleyebilirsiniz. Email marketing ve sosyal medya birlikte hareket edildiğinde çok daha güçlü tek bir kanal gibi kullanılabilmektedir.

Dijital pazarlamanın en önemli iki alanı email marketing ve sosyal medya artık beraber yürümektedir. Markaların bilinirlik kampanyalarını oluştururken en çok kullandıkları çatı bu iki alanı bir araya getirerek oluşturulmuş olandır. Kampanya kurguları, marka itibarı, dijital kimlik ve kullanılan dil birbirinden bağımsız hareket edememektedir.

Message34 size bu kurguları oluşturabilmeniz için yeni ve opsiyonel kanallar sağlamaktadır. Gönderilerinizi tek bir kişinin görmesi yerine, hedef kitlenizin çevresine bu sosyal medya alanlarında paylaşımlara yönlendirerek gönderilerinizin ulaştığı sayısı çok daha arttırabilir ve bunu raporlarıyla gözlemleyebilirsiniz.

Sosyal medya kurgusuyla desteklenmiş bir email marketing günümüzün en değerli paylaşımlarındandır. Eğer markanızın sosyal medya üzerinde de kampanyası yürütülüyorsa ortaya çıkacak sonuçlar çok daha sağlıklı olacaktır.

Message34 size hareket özgürlüğü ve kurgu oluşturmaya müsait yapısıyla hizmet vermekte ve bu yönüyle de ilklerden olmaktadır.

www.message34.com

Email Marketing ve Sosyal Medya Mantık Evliliği yazısı ilk önce Message34.com Email Marketing Sistemi üzerinde ortaya çıktı.